Runtracky jsou novátorským projektem v Polsku a v Evropě. Vznikly v lesích v okolí Świeradowa-Zdrój.

Jde o síť lesních stezek navržených pro běžce a chodce, budovaných a udržovaných podle přesných pravidel s maximálním ohledem vůči okolní přírodě.

Stezky se vinou mezi stromy, přes lesní palouky, a jejich úseky jsou propojeny stávajícími lesními cestami. Stezky tvoří smyčky, které zaručují návrat na místo startu.

TROCHA HISTORIE

Nápad na Runtracky se ve skutečnosti zrodil již v roce 2014, kdy bylo zorganizováno setkání v hotelu Interferie ve Świeradowie-Zdrój z iniciativy tehdejšího ředitele. Setkání se účastnili zástupci Státních lesů, obce Świeradów a běžeckých sdružení. Padl tam první návrh vytvořit běžecké stezky na území Jizerských hor. Došlo k předběžným dohodám, které však nebyly realizovány.

O rok později, po konzultacích a na popud běžců ze Świeradowa a okolí, přijalo Polesí Świeradów rozhodnutí o rekonstrukci části předválečných, starých turistických stezek, spojujících lesní cesty, které po vytyčení trasy tvoří smyčky, na nichž bylo možno vytvořit běžecké stezky.

trasa runtrack

Vytyčování stezek začalo na podzim roku 2015 a spočívalo především v opakovaných návštěvách v terénu s cílem stanovit přesný průběh trasy, zjistit místa případných kolizí s cyklostezkami a lesními cestami a stanovit způsob redukce kolizí. Vytyčování probíhalo do jara roku 2016. Tzv. stavební práce, zemní, započaly brzy na jaře roku 2016 a trvaly kolem 3 měsíců. Na jaře 2017 byla v terénu pomocí sloupků a příslušného označení vyznačena první stezka o délce 5 km. Stezky byly otevřeny v květnu 2017 během Velkého jarního výletu každoročně organizovaného Polesím Świeradów. Mapy tras si můžete prohlédnout zde

trening biegaczy na trasie

PROČ RUNTRACK?

Důvod první  – pokus vyřešit problém lidí, běhajících po stezkách Single-track (určených cyklistům – jichž je v okolí Świeradowa kolem 80 km). Současná módnost běhání způsobuje, že lidí, kteří se tomuto sportu věnují, je stále více a stále častěji hledají vhodné trasy, často mimo město. Les je samozřejmě otevřen každému a lze využívat stávajících stezek nebo cest. Základní obavou je však to, že se v lese ztratíme a zde se provedené vyznačení hodí. Krom toho bez elektronických zařízení, která nám změří uběhnutou vzdálenost, nebudeme vědět, kolik jsme uběhli. A na připravené trati máme tuto informaci uvedenou a elektroniku můžeme nechat doma.

Důvod druhý – svedení turistického provozu, tedy přesměrování těch, kdo stezky užívají, mimo z přírodovědeckého hlediska vzácných míst, kde probíhá ochrana cenných přírodních hodnot a často je tam zákaz vstupu. Další výhodou svedení turistického ruchu je také snadnější možnost reagování v případě úrazu. Na označené trase lze snadněji sdělit svou lokalizaci a obvykle je tam více lidí.

A konečně důvod třetí – snaha rekonstruovat staré stezky, určené pěší turistice.