Oznakowanie na trasie

Kierunek trasy

Routenrichtung

Směr trasy

Track direction

Ścieżka dla pieszych

Fußgängerweg

Stezka pro pěší

Walking path

Uwaga! Rower

Vorsicht! Fahrrad

Pozor! Kolo

Caution! Bicycle